“Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie” (Mt 11:28)

Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą

O co chodzi?

Bezdomni, uzależnieni, współuzależnienia, samotni, czyli ludzie w różnych kryzysach życiowych. Czy wiesz kim są i jak się tam znaleźli?

Większość z nas czuje się bezsilna, bo nie wiemy, jak mądrze pomóc, jak wesprzeć kogoś, kto śpi na ulicy, ma podarte i brudne ubranie, często prosi o jedzenie lub pieniądze.

Zapraszamy Cię do dołączenia w projekcie, dzięki któremu będziesz mieć realny wpływ na zmianę życia ludzi w różnych kryzysach życiowych. Osoby, które szukają nowej szansy na powrót do normalności dzisiaj potrzebują naszej pomocy.

Co robimy i jakie są tego efekty?

“Dajemy wędkę zamiast ryby” co oznacza, że nasze działania mają na celu zapoczątkować trwałą zmianę życia. Pomoc bieżąca jest potrzebna ale naszym celem jest kompletna zmiana życia podopiecznych i ich powrót do normalnego życia.

Od 2018 roku powstała grupa wolontariuszy tworzących zespół Coffee House. Program Coffee House ma na celu pomoc ludziom dotkniętym kryzysem a w szczególności osobom uzależnionym. Pisząc ludzie dotknięci kryzysem mamy na myśli osoby samotne, współuzależnione, młodzież, osoby niedostosowane społecznie, a także seniorów.

Oferujemy pomoc postpenitencjarną (pomoc dla osób, które opuściły zakłady karne). Coffee House to program kierowany do osób potrzebujących, działa jako punkt konsultacyjny do którego obecnie przychodzi większość ludzi w kryzysie bezdomności.

Pomagamy rozwiązywać problemy każdego, kto nas o to poprosi i szuka realnej pomocy i zmiany życia. Pomagaliśmy nie tylko doraźnie ale współpracując z ośrodkami przede wszystkim wyciągnęliśmy ludzi z kryzysu. Zespół został gruntownie przeszkolony i przygotowany przez międzynarodową organizację Teen Challenge dzięki czemu uzyskaliśmy stosowne uprawnienia aby prowadzić tego typu działalność.

Dziś urośliśmy na tyle, że obok programu Coffee House powstał Teen Challenge Oddział III Wrocław! Z zaangażowaniem i pasją przygotowujemy posiłki i praktyczną pomoc dla osób żyjących na ulicy. Program Coffee House działa jako punkt konsultacyjny ok. 4 lata a na ulicy jesteśmy od stycznia 2021 (od ponad pół roku). Od stycznia do ośrodków i różnych placówek pomocowych wyjechało około 25 osób – prosto z ulicy. Placówki do jakich wysyłamy mają pełen pakiet resocjalizacyjno-aktywizacyjny, zapewniają wsparcie zarówno psychologiczne, materialne oraz duchowe.

Dlaczego to robimy?

Ponieważ większość z nas ma za sobą podobne doświadczenia. Wyszliśmy z nich dzięki Bogu i wierze i to dzisiaj daje nam siłę, zapał i wiedzę, jak wyciągać rękę do tych, którzy dzisiaj sami nie potrafią się podnieść.

Zaczynaliśmy od spotkań stacjonarnych w budynku kościoła. Zapraszaliśmy osoby bezdomne i uzależnione na rozmowę, posiłek, pomagaliśmy rozwiązywać bieżące problemy. W czasie pandemii razem z przyjaciółmi robiliśmy w domach kanapki (dwa razy w tygodniu po 60 szt.) i dostarczaliśmy bezpośrednio do noclegowni. Zaczęliśmy szukać potrzebujących tam, gdzie chronią się przed zimnem i niepogodą – na bocznicach kolejowych, w pustostanach, na śmietnikach. Jeździliśmy z kanapkami, zupą, ciastem, pomocą i dobrym słowem. Od 2018 roku powstała grupa wolontariuszy tworzących zespół Coffee House.

Program Coffee House ma na celu pomoc ludziom dotkniętym kryzysem a w szczególności osobom uzależnionym. Pisząc ludzie dotknięci kryzysem mamy na myśli osoby samotne, współuzależnione, młodzież, osoby niedostosowane społecznie, a także seniorów. Oferujemy pomoc postpenitencjarną. (pomoc dla osób, które opuściły zakłady karne). Coffee House to program kierowany do osób potrzebujących, działa jako punkt konsultacyjny do którego obecnie przychodzi większość ludzi w kryzysie bezdomności.

Pomagamy rozwiązywać problemy każdego, kto nas o to poprosi i szuka realnej pomocy i zmiany życia. Pomagaliśmy nie tylko doraźnie ale współpracując z ośrodkami przede wszystkim wyciągnęliśmy ludzi z kryzysu. Od początku roku 2021 w porozumieniu z władzami miasta organizujemy co poniedziałek otwarte spotkania na skwerze w centrum Wrocławia, koło dworca kolejowego.

Tam wydajemy żywność, ubieramy, strzyżemy włosy, rozmawiamy i pomagamy potrzebującym w rozwiązywaniu problemów. Co tydzień gromadzi się od 30 do 50 osób, które korzystają z naszej pomocy. Średnio wydajemy 30 litrów zupy, 200 kanapek, 10 litrów napojów, nie wspominając o ciastach i owocach.

Nasi goście szukają pomocy nie tylko aby zaspokoić podstawowe potrzeby fizyczne ale również aby zaspokoić potrzeby mentalne i duchowe – są traktowani z szacunkiem i wszelką należytą godnością.

Bezdomni, uzależnieni, współuzależnienia, samotni, czyli ludzie w różnych kryzysach życiowych. Czy wiesz kim są i jak się tam znaleźli?

Większość z nas czuje się bezsilna, bo nie wiemy, jak mądrze pomóc, jak wesprzeć kogoś, kto śpi na ulicy, ma podarte i brudne ubranie, często prosi o jedzenie lub pieniądze.

Zapraszamy Cię do dołączenia w projekcie, dzięki któremu będziesz mieć realny wpływ na zmianę życia ludzi w różnych kryzysach życiowych. Osoby, które szukają nowej szansy na powrót do normalności dzisiaj potrzebują naszej pomocy.

“Dajemy wędkę zamiast ryby” co oznacza, że nasze działania mają na celu zapoczątkować trwałą zmianę życia. Pomoc bieżąca jest potrzebna ale naszym celem jest kompletna zmiana życia podopiecznych i ich powrót do normalnego życia.

Od 2018 roku powstała grupa wolontariuszy tworzących zespół Coffee House. Program Coffee House ma na celu pomoc ludziom dotkniętym kryzysem a w szczególności osobom uzależnionym. Pisząc ludzie dotknięci kryzysem mamy na myśli osoby samotne, współuzależnione, młodzież, osoby niedostosowane społecznie, a także seniorów.

Oferujemy pomoc postpenitencjarną (pomoc dla osób, które opuściły zakłady karne). Coffee House to program kierowany do osób potrzebujących, działa jako punkt konsultacyjny do którego obecnie przychodzi większość ludzi w kryzysie bezdomności.

Pomagamy rozwiązywać problemy każdego, kto nas o to poprosi i szuka realnej pomocy i zmiany życia. Pomagaliśmy nie tylko doraźnie ale współpracując z ośrodkami przede wszystkim wyciągnęliśmy ludzi z kryzysu. Zespół został gruntownie przeszkolony i przygotowany przez międzynarodową organizację Teen Challenge dzięki czemu uzyskaliśmy stosowne uprawnienia aby prowadzić tego typu działalność.

Dziś urośliśmy na tyle, że obok programu Coffee House powstał Teen Challenge Oddział III Wrocław! Z zaangażowaniem i pasją przygotowujemy posiłki i praktyczną pomoc dla osób żyjących na ulicy. Program Coffee House działa jako punkt konsultacyjny ok. 4 lata a na ulicy jesteśmy od stycznia 2021 (od ponad pół roku). Od stycznia do ośrodków i różnych placówek pomocowych wyjechało około 25 osób - prosto z ulicy. Placówki do jakich wysyłamy mają pełen pakiet resocjalizacyjno-aktywizacyjny, zapewniają wsparcie zarówno psychologiczne, materialne oraz duchowe.

Ponieważ większość z nas ma za sobą podobne doświadczenia. Wyszliśmy z nich dzięki Bogu i wierze i to dzisiaj daje nam siłę, zapał i wiedzę, jak wyciągać rękę do tych, którzy dzisiaj sami nie potrafią się podnieść.

Zaczynaliśmy od spotkań stacjonarnych w budynku kościoła. Zapraszaliśmy osoby bezdomne i uzależnione na rozmowę, posiłek, pomagaliśmy rozwiązywać bieżące problemy. W czasie pandemii razem z przyjaciółmi robiliśmy w domach kanapki (dwa razy w tygodniu po 60 szt.) i dostarczaliśmy bezpośrednio do noclegowni. Zaczęliśmy szukać potrzebujących tam, gdzie chronią się przed zimnem i niepogodą - na bocznicach kolejowych, w pustostanach, na śmietnikach. Jeździliśmy z kanapkami, zupą, ciastem, pomocą i dobrym słowem. Od 2018 roku powstała grupa wolontariuszy tworzących zespół Coffee House.

Program Coffee House ma na celu pomoc ludziom dotkniętym kryzysem a w szczególności osobom uzależnionym. Pisząc ludzie dotknięci kryzysem mamy na myśli osoby samotne, współuzależnione, młodzież, osoby niedostosowane społecznie, a także seniorów. Oferujemy pomoc postpenitencjarną. (pomoc dla osób, które opuściły zakłady karne). Coffee House to program kierowany do osób potrzebujących, działa jako punkt konsultacyjny do którego obecnie przychodzi większość ludzi w kryzysie bezdomności.

Pomagamy rozwiązywać problemy każdego, kto nas o to poprosi i szuka realnej pomocy i zmiany życia. Pomagaliśmy nie tylko doraźnie ale współpracując z ośrodkami przede wszystkim wyciągnęliśmy ludzi z kryzysu. Od początku roku 2021 w porozumieniu z władzami miasta organizujemy co poniedziałek otwarte spotkania na skwerze w centrum Wrocławia, koło dworca kolejowego.

Tam wydajemy żywność, ubieramy, strzyżemy włosy, rozmawiamy i pomagamy potrzebującym w rozwiązywaniu problemów. Co tydzień gromadzi się od 30 do 50 osób, które korzystają z naszej pomocy. Średnio wydajemy 30 litrów zupy, 200 kanapek, 10 litrów napojów, nie wspominając o ciastach i owocach.

Nasi goście szukają pomocy nie tylko aby zaspokoić podstawowe potrzeby fizyczne ale również aby zaspokoić potrzeby mentalne i duchowe - są traktowani z szacunkiem i wszelką należytą godnością.

O założycielce oddziału (więcej)

Historia pracy na ulicy

Zaproszenie do działania

Owoce pracy z ludźmi w kryzysie