“Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.”
The Holy Bible The Gospel According to St. Matthew, 11:28

”For the noble of heart, the greatest delight Is to bring joy to another in piteous plight.”
Adam Asnyk Myśli ulotny (Fleeting Thoughts) XVI, 1924, translated by Caryl Swif

What is Teen Challenge Wrocław about?

Homeless people, people struggling with addiction or co-dependency, the lonely… in other words, people caught up in various life crises. Do you know who they are and what brought them to that point?
Most of us feel powerless because we simply don’t know to help wisely, how to support someone who is sleeping rough, whose clothes are ragged and dirty and who is often pleading for food or money.

Here and now, we invite you to become part of an initiative that will allow you to have a real impact on changing the lives of people in the midst of a life crisis. We live in times when those in search of a new chance and a return to normality need our help.

What do we do? And what are the results?

When we say that we teach people to fish rather than giving them a fish, we mean that the purpose of our work is to instigate a lasting life change. A helping hand is needed on an ongoing basis, but we set out to assist those in our care to turn their lives around and get back to normal.
In 2018, our Coffee House team was born from a group of volunteers. The Coffee House programme is intended to help people in crisis and, in particular, people struggling with addiction. What do we mean by ‘people in crisis’? We’re talking about people battling loneliness or co-dependency, young people, socially maladjusted people and seniors.

We also offer post-incarceration assistance to people adjusting to life after prison. Established as a way of holding out a hand to people in need, Coffee House functions as a space where most homeless people now come to consult us.
Spotkanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie
Dwoje wolontariuszy rozdających jedzenie osobą potrzebującym
We are open to anyone who is searching for real assistance and asks us for it. And we are here for anyone seeking to change their life. As well as providing support on a short-term basis, we have also worked closely with centres, primarily in order to extract people from crisis. Our team has undergone thorough training and preparation led by the international Teen Challenge organisation, meaning that we have the appropriate qualifications to carry out this kind of work.

We have now grown so much that, as well as the Coffee House programme, Teen Challenge Wrocław Branch Three has been established. We are committed and passionate about preparing meals and practical assistance for people who are sleeping rough. Our Coffee House programme has been running as a consultation space for around four years and we have been out and about on the streets since January 2021. The number of people we have now helped to leave the streets and go into centres or various other facilities providing assistance is steadily growing. The facilities we send them to have full resocialisation and activation programmes providing psychological, material and spiritual support.

Why do we do it?

Because most of us have experienced something similar and have made it through to the other side thanks to God and faith. Today, that gives us strength, passion and a knowledge of how to extend a hand to those who are unable to lift themselves out of their situation.
We began with meetings held in a church building, inviting people who were living rough and battling addiction to come and talk and have a meal as we tried to help them solve the problems they were facing at the time. Twice a week during the pandemic, we and our friends made sixty sandwiches at home and delivered them directly to a night shelter. Travelling around armed with sandwiches, cakes, assistance and kind words, we started looking for people in need in the places where they so often tend to seek shelter from the cold and foul weather; railway sidings, deserted buildings, rubbish dumps…

In 2018, our Coffee House team was born from a group of volunteers. The Coffee House is a programme designed to help people in crisis, particularly those trapped in addiction. What do we mean by ‘people in crisis’? We’re talking about people battling loneliness or co-dependency, young people, socially maladjusted people and seniors. We also offer help to people adjusting to life after prison. Established as a way of holding out a hand to people in need, Coffee House functions as a space where most homeless people now come to consult us.
Trzy wolontariuszki w maseczkach pomagające podczas poczęstunku dla osób potrzebujących
We are open to anyone who is searching for real assistance and asks us for it and we are here for anyone seeking to change their life. As well as providing support on a short-term basis, we have also worked closely with centres, primarily in order to lift people out of crisis. As of the beginning of 2021, in agreement with the city authorities, we have been holding open meetings every Monday in the centre of Wrocław, on a square near the railway station.

What do we do there? We give out food and provide clothes and haircuts to people in need, talk to them and help them deal with their problems. Between thirty and fifty people gather there every week to draw on our assistance. On average, we give out thirty litres of soup, two hundred sandwiches and ten litres of beverages, not to mention cakes and fruit.

Our guests, who are seeking for help in meeting their fundamental physical, mental and spiritual needs, are treated with respect and all due dignity.
Bezdomni, uzależnieni, współuzależnienia, samotni, czyli ludzie w różnych kryzysach życiowych. Czy wiesz kim są i jak się tam znaleźli?

Większość z nas czuje się bezsilna, bo nie wiemy, jak mądrze pomóc, jak wesprzeć kogoś, kto śpi na ulicy, ma podarte i brudne ubranie, często prosi o jedzenie lub pieniądze.

Zapraszamy Cię do dołączenia w projekcie, dzięki któremu będziesz mieć realny wpływ na zmianę życia ludzi w różnych kryzysach życiowych. Osoby, które szukają nowej szansy na powrót do normalności dzisiaj potrzebują naszej pomocy.

“Dajemy wędkę zamiast ryby” co oznacza, że nasze działania mają na celu zapoczątkować trwałą zmianę życia. Pomoc bieżąca jest potrzebna ale naszym celem jest kompletna zmiana życia podopiecznych i ich powrót do normalnego życia.

Od 2018 roku powstała grupa wolontariuszy tworzących zespół Coffee House. Program Coffee House ma na celu pomoc ludziom dotkniętym kryzysem a w szczególności osobom uzależnionym. Pisząc ludzie dotknięci kryzysem mamy na myśli osoby samotne, współuzależnione, młodzież, osoby niedostosowane społecznie, a także seniorów.

Oferujemy pomoc postpenitencjarną (pomoc dla osób, które opuściły zakłady karne). Coffee House to program kierowany do osób potrzebujących, działa jako punkt konsultacyjny do którego obecnie przychodzi większość ludzi w kryzysie bezdomności.

Pomagamy rozwiązywać problemy każdego, kto nas o to poprosi i szuka realnej pomocy i zmiany życia. Pomagaliśmy nie tylko doraźnie ale współpracując z ośrodkami przede wszystkim wyciągnęliśmy ludzi z kryzysu. Zespół został gruntownie przeszkolony i przygotowany przez międzynarodową organizację Teen Challenge dzięki czemu uzyskaliśmy stosowne uprawnienia aby prowadzić tego typu działalność.

Dziś urośliśmy na tyle, że obok programu Coffee House powstał Teen Challenge Oddział III Wrocław! Z zaangażowaniem i pasją przygotowujemy posiłki i praktyczną pomoc dla osób żyjących na ulicy. Program Coffee House działa jako punkt konsultacyjny ok. 4 lata a na ulicy jesteśmy od stycznia 2021 (od ponad pół roku). Od stycznia do ośrodków i różnych placówek pomocowych wyjechało około 25 osób - prosto z ulicy. Placówki do jakich wysyłamy mają pełen pakiet resocjalizacyjno-aktywizacyjny, zapewniają wsparcie zarówno psychologiczne, materialne oraz duchowe.

Ponieważ większość z nas ma za sobą podobne doświadczenia. Wyszliśmy z nich dzięki Bogu i wierze i to dzisiaj daje nam siłę, zapał i wiedzę, jak wyciągać rękę do tych, którzy dzisiaj sami nie potrafią się podnieść.

Zaczynaliśmy od spotkań stacjonarnych w budynku kościoła. Zapraszaliśmy osoby bezdomne i uzależnione na rozmowę, posiłek, pomagaliśmy rozwiązywać bieżące problemy. W czasie pandemii razem z przyjaciółmi robiliśmy w domach kanapki (dwa razy w tygodniu po 60 szt.) i dostarczaliśmy bezpośrednio do noclegowni. Zaczęliśmy szukać potrzebujących tam, gdzie chronią się przed zimnem i niepogodą - na bocznicach kolejowych, w pustostanach, na śmietnikach. Jeździliśmy z kanapkami, zupą, ciastem, pomocą i dobrym słowem. Od 2018 roku powstała grupa wolontariuszy tworzących zespół Coffee House.

Program Coffee House ma na celu pomoc ludziom dotkniętym kryzysem a w szczególności osobom uzależnionym. Pisząc ludzie dotknięci kryzysem mamy na myśli osoby samotne, współuzależnione, młodzież, osoby niedostosowane społecznie, a także seniorów. Oferujemy pomoc postpenitencjarną. (pomoc dla osób, które opuściły zakłady karne). Coffee House to program kierowany do osób potrzebujących, działa jako punkt konsultacyjny do którego obecnie przychodzi większość ludzi w kryzysie bezdomności.

Pomagamy rozwiązywać problemy każdego, kto nas o to poprosi i szuka realnej pomocy i zmiany życia. Pomagaliśmy nie tylko doraźnie ale współpracując z ośrodkami przede wszystkim wyciągnęliśmy ludzi z kryzysu. Od początku roku 2021 w porozumieniu z władzami miasta organizujemy co poniedziałek otwarte spotkania na skwerze w centrum Wrocławia, koło dworca kolejowego.

Tam wydajemy żywność, ubieramy, strzyżemy włosy, rozmawiamy i pomagamy potrzebującym w rozwiązywaniu problemów. Co tydzień gromadzi się od 30 do 50 osób, które korzystają z naszej pomocy. Średnio wydajemy 30 litrów zupy, 200 kanapek, 10 litrów napojów, nie wspominając o ciastach i owocach.

Nasi goście szukają pomocy nie tylko aby zaspokoić podstawowe potrzeby fizyczne ale również aby zaspokoić potrzeby mentalne i duchowe - są traktowani z szacunkiem i wszelką należytą godnością.

Visit our watch spot!

US President George Bush about us

Teen Challange… a mouse tale

Who are the people? (English subtitles)
Our work (English subtitles)